Resultat för samtliga klasser, välj klass nedan för poängställning.


Klass U:>> Klass 1:>>  Klass 2:>>  Klass 3:>>  Klass 4:>>  Klass 5:>> 
Klass 6:>>
  Klass 7:>>  Klass 8:>>  Klass 9:>> Klass 10:>> Tjej-BRC>>