Reglerna nedan är delade i två olika delar. Första delen är arrangörsregler i kort sammanfattning. Andra delen är reglerna i sin helhet. 

Röd text är nyheter för detta året.

Regler i kort sammanfattning:

 


2023§, Jämkning av/med regler pga. DM för Södra BF i Asarums MS:s tävling Rally Karlshamn är möjlig.


1§ Inbjudan SKA finnas tillgänglig på Internet.

2§ Anmälningslista SKA finnas på nätet SENAST dagen efter sista anmälningsdagen.

3§ Tävlingen är Onotad.

4§ Tävlingsavgifter:
Startavgift:
80 kr/ km SS unik sträcka.
50 kr/ km 2 ggr.
30 kr/ km 3 ggr.

Klass U max 50% av ordinarie avgift.

Förtydligande med 3 olika räkneexempel:

1: 40km SS. Körs som unika SS = 40km X 80kr = Totalt MAX 3200kr


2: 40km SS som körs 2ggr.
20km X 80kr = 1600kr
20km X 50kr = 1000kr.
Totalt MAX 2600kr


3: 40km SS som körs 3ggr.
13,3km X 80kr = 1064kr
13,3km X 50kr = 665kr
13,3km X 30kr = 399kr
Totalt: MAX 2128kr

Av avgiften är 125kr till prispotten i klassen & 125kr till administrativa  kostnader för BRC, Totalt 250Kr.

5§ Gallring, Enligt arrangörens inbjudan & i Samråd med Bilsport Rallycup.

6§ Lottning i licenssammanslagna klasser ska ske i licensordning. Exempel: Klass 3, A & B-Förare Grupp F, då lottar man A-förarna och sätter dom först i klassen, sen lottar man B-Förarna och sätter dom efter A-förarna.
UTGÅR vid Seedning. 


7§ 3 Min startmellanrum när snabbare förar och/eller /bilklass startar bakom.
Klasserna 3, 5, 6, 7 och 8 ska ha 3 min i startmellanrum före 1:a bil i klassen om licensklasserna skiljer, är licensklasserna samma så bestäms startmellanrummet av arrangören i samråd med BRC.
UTGÅR vid Seedning.


8§ Engelsk pilning, färgen på pilarna SKA antingen vara Orange eller floruroserande röd.

9§ Tidtagning på SS skall ske på 1/10-dels sekund.

10§ Dekaler från Bilsport Rally & Racing ska klistras ovanför startnumren, att inte göra det om man inte friköpt sig från reklam i tävlingen kan innebära uteblivna poäng.

11§ Logon för Bilsport Rallycup skall finnas på allt material runt tävlingen som till exempel inbjudan, annonser, program samt resultatlista.

12§ Tävlingarnas arrangörer kan välja att inbjuda till 4WD om dom önskar, denna bilklassen ingår ej i BRC på grund av för lite deltagande bilar. Dom ska då starta före eller efter cupen och inte mitt i cupens klasser. Max 20 bilar totalt från denna klassen om dom startar först, före cupens klasser.

13§ Efteranmälda s
tartar på sin MINST fördelaktiga plats i startlistan.
Damm = Inte FÖRE anmälda i rätt tid.
UTGÅR vid Seedning.


14§ Skulle kravet från vår sponsor om minsta antalet deltävlingar för att genomföra BRC kommande år ej uppnås så kör vi även kommande säsong, alltså även om det blir bara 2 deltävlingar kommande säsong.
(Detta rör arrangörerna, ej dom tävlande)

15§ Om tävlingsledningen i samband med tävlingen anmäler att en av deras förare i någon av våra klasser avstår hemmatävling för en ledande position i arrangörsstaben så får föraren ett kryss i poängen och efter säsongens slut får föraren 30% av inkörd års-poäng, dock max 20 poäng givetvis.

16§ Personuppgifter & GDPR:
I och med anmälan till en deltävling av Bilsport Rallycup så ger man sitt medgivande till att personuppgifter i samband med cupens tävlingar används för erforderligt bruk såsom anmälningslistor, presentationer, programblad och reportage.

 

17§  Byte av tävlingsdatum under pågående säsong sker i samråd med Bilsport Rallycup, datumbyte utan OK från BRC kan innebära indraget deltagande i BRC.

 

18§ I sista deltävlingen så ska alla som har möjlighet vinna sin klass starta i samlad trupp. Tabellen inför finalen styr startuppställningen.
UTGÅR vid Seedning.

Att den som leder klassen startar sist av dem som har möjlighet vinna.

Att den som då har minst chans att vinna klassen startar först i klassen.
UTGÅR vid Seedning.

 


 

Regler för Bilsport Rallycup i helhet:

 

 

 Deltävlingar:

Bilsport Rallycup arrangeras under grussäsongen med minst 4 deltävlingar och max 6-8 deltävlingar. Deltävlingarnas datum ska ha minst en tävlingsfri helg mellan de olika deltävlingarna, helst 2 helger utan cuptävlingar mellan 2 deltävlingar.

 Klassindelningar:  

Klass U: Ungdomsrally. Poängberäkning som övriga klasser. *
Plombos Ungdomsfight >>

Klass 1: A-B-förare Grupp E.

Klass 2: C-förare Grupp E.

Klass 3: A-B-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc.

Klass 4: C-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc.

Klass 5: A-B-C-förare: Appendix K. upp till -1975 & Max 74.
Regelfrågor Max 74: Regler>>  max74@bilsport-rallycup.se>>
Bilsport Rallycup äger tolkningsrätten till vad som är tillåtet i klass Max 74.

Klass 6: A-B-C-förare: Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD.

Klass 7: A-B-C-förare: Grupp H Classic, Regler>>
Regelfrågor: info@bilsport-rallycup.se>>
Bilsport Rallycup äger tolkningsrätten till vad som är tillåtet i klass Grupp H Classic.

Klass 8: A-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special.

Klass 9: B-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special.

Klass 10: C-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special.

Klass U: Ungdomsrally. *

Denna indelning bör också användas som startordning av arrangörerna. 
Seedning kan användas.

* Fotnot: Arrangören får själv bestämma om Klass U skall starta före eller efter övriga klasser bara arrangören uppfyller SBF:s regler för Rally.
UTGÅR vid Seedning.

OBS! Klasser som är sammanslagna licensmässigt ska lottas och starta licensvis A-B-C-Förare.
Exempel:
Klass 5: A-förare startar före B-förare och C-förare sist i klassen.
UTGÅR vid Seedning.


Vid t.ex. RM för Appendix K så lottas ej dom, dom seedas enligt seedningslista som tillhandahålls arrangören via SBF:s hemsida.

Efteranmälda Startar på sin MINST fördelaktiga plats i startlistan I SIN LICENSKLASS. Ex. Damm = Inte FÖRE anmälda i rätt tid.
UTGÅR vid Seedning.

Tjej-BRC är en Tjej-Cup som räknas över hela säsongen och ej utdelas pokaler i varje enskild deltävling. Läs om Tjej-BRC här>>

Tävlingarnas arrangörer kan välja att inbjuda till 4WD om dom önskar, denna bilklassen ingår ej i BRC på grund av för lite deltagande bilar. Dom ska då starta före eller efter cupen och inte mitt i cupens klasser. Max 20 bilar totalt från denna klassen om dom startar först, före cupens klasser.

Efteranmälda: 

Startar på sin MINST fördelaktiga plats i startlistan.
Damm = Inte FÖRE anmälda i rätt tid.
UTGÅR vid Seedning.


Noter:

Alla deltävlingar i Bilsport Rallycup är onotade

 

Startavgifter:

Fri enligt varje arrangörs tilläggsregler. Arrangören tar ut 125:- per startavgift för att lägga till prispotten samt betalar 125:- per startande till cupen för administrativa kostnader, totalt 250:- per startande. 

Klass U betalar varken 125:- till prispotten eller 125:- till administrativa kostnader.

 

Anmälningslista:

En anmälningslista ska tillhandahållas av arrangören på Internet senast dagen efter sista anmälningsdag.

 

Resultatlista:

En resultatlista ska tillhandahållas av arrangören på Internet senast måndagen efter tävlingsdagen om tävlingen går på lördagen.

Poäng räknas från sluttid i officiell resultatlista.

 

Däck:

Enligt gällande rallyreglemente.

 

Reklam:

Tidningen Bilsport Rally & Racing samt övriga sponsorer till Bilsport Rallycup äger rätt till reklam på tävlingsbilarna i cupens samtliga deltävlingar. Dekaler från Bilsport Rally & Racing ska klistras direkt ovanför startnumren, att inte göra som ovan om man inte friköpt sig från reklam i deltävlingen kan innebära uteblivna poäng.

 

Delad bil:

Enligt varje arrangörs tilläggsregler. 

 

Tävlingsform:

I deltävlingar med tävlingsform RS i backe och sprint köres fastställd bansträckning enligt arrangörens tilläggsregler.

I tävlingsformen RY, räknas tävlingens totaltid som resultat i respektive förarklass.

För att ha fullgjort RY tävling krävs tid på samtliga SS eller prov, samt målgång vid slutmål.

 

Gallring:

Gallring, Enligt arrangörens inbjudan & i Samråd med Bilsport Rallycup.

 

Pilning:

Engelsk pilning, färgen på pilarna ska antingen vara Orange eller floruroserande röd.

 

Poängfördelning:

I samtliga deltävlingar fördelas klassvis poängen enligt:

1:an 20 p,  2:an  18 p,  3:an 16 p,  4:an 14 p,  5:an  12 p, 6:an 10 p,  7:an 9 p,  8:an 8 p, 9:an 7 p, 10:an 6 p, 11:an 5 p, 12:an 4 p, 13:e 3 p, 14:e 2 p, 15:e 1 p. 

Samtliga som inte fått poäng enligt ovanstående får efter fullgjord tävling 1 p.

Särskiljning i deltävling:
Vid lika sluttid delas poäng ut enligt exempel: Om det bli två 2:or får bägge 18 p och den som kommer 4:a får 14 p. Det betyder att ingen blir tilldelad 16 p.

Poängen kan säkert att vara annorlunda i sista deltävlingen beroende på någon anledning.

Om tävlingsledningen i samband med tävlingen anmäler att en av deras förare i någon av våra klasser avstår hemmatävling för en ledande position i arrangörsstaben så får föraren ett kryss i poängen och efter säsongens slut får föraren 30% av inkörd års-poäng, dock max 20 poäng givetvis.

 

Tidtagning:

Tidtagning på SS skall ske på 1/10-dels sekund.

Tävlingar som räknas:

I poängsammanräkningen efter samtliga deltävlingar, räknas förarnas intjänade poäng samman till ett slutresultat. Man kan inte ta poäng med sig om man byter bilklass under pågående säsong.

Vid 6 deltävlingar eller mindre får man räkna bort 0 tävling .
Vid 7 Deltävlingar får man räkna bort 1 tävling.
Vid 8 Deltävlingar får man räkna bort 2 tävlingar.

 

Prispott:
 
Tidningen Bilsport Rally&Racing sponsrar Bilsport Rallycup med 30000:- per år. Sponsorpengarna fördelas mellan klasserna efter antal startande i klasserna när för Bilsport Rallycup gemensamma omkostnader är betalda. 

125:- från varje inbetald startavgift i respektive deltävling tillförs prispotten.
Prispotterna i respektive förarklass kommer att variera beroende på antal startande, eftersom de 125:- per inbetald startavgift tillfaller den förarklass i vilken anmälningsavgiften är betald.

Klass U: Inga penningpriser i Ungdomsrally. 

 

Fördelning av prispott:

Prispengar i cupen fördelas mellan de 3 bästa ekipagen per klass enligt följande : 

  • 1:an får 50 %  av den totala klasspotten

  • 2:an 30 %

  • 3:an 20 %

Från den totala prispotten kommer pengar för inköp av pokaler/priser att uttagas. 

Pristagarna står för eventuell vinstskatt. 

Minst 4 startande i en majoritet av tävlingarna krävs för att det ska bli prisutdelning i klassen.

 

Särskiljning i cupen:

Varje förare med poäng i cupen får vid summeringen av cup-poäng räkna samtliga poängtävlingar till en slutsumma.

Slutsumman kan bestå av poäng från 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 tävlingar.

Om flera tävlande i en förarklass stannar på samma slutpoäng när cupen är avslutad  gäller följande som särskiljning :

  • 1). Flest 20 poängare.  (1:a platser)

  • 2). Flest 18 poängare.   (2:a platser)

  • 3). Flest 16  poängare.  (3:e platser)

  • Därefter lottning av arrangören.

Klass U:  
Samma slutpoäng ger delad placering och likvärdiga priser.

Priser/Prisutdelning:

Separat prisutdelning och tillhörande fest, datumet meddelas på hemsidan och samtliga pristagare får en personlig inbjudan hemskickad i brev. På prisutdelningen utdelas segerpokaler/medaljer till de tre bäst placerade förare/kartläsare i respektive förarklass. För att få ut pris så förbinder inbjuden pristagare sig att medverka i det arrangemang som görs för prisceremonin.

När anmälningstiden för prisutdelningen gått ut så beställs pokaler till dom anmälda. Har man inte anmält sig i tid så finns det inga pokaler beställda så det är upp till pristagaren att anmäla sig i tid.

Möjlighet till Efteranmälan finns ej.

 

Marknadsföring/Publicering:

Genom att deltaga i Bilsport Rallycups deltävlingar, så godkänner vederbörande  publicering av allt som rör deltagarna i någon av tidningarna Bilsport Rally & Racing eller Bilsport, Bilsport Rally & Racings hemsida och på Bilsport Rallycups hemsida utan några undantag.